Σεμινάρια Social Media & Internet Marketing από το Leader School σε συνεργασία με τη Samsung και το Innovathens