Πιστοποιήσεις Digital Marketing

Τα σεμινάρια του Leader School δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους που το επιθυμούν να λάβουν έως και 5 Διεθνείς Πιστοποιήσεις και 2 Βεβαιώσεις που πιστοποιούν σε Παγκόσμιο Επίπεδο τις Γνώσεις Digital Marketing που έχουν αποκτήσει.

Πιστοποιήσεις Digital Marketing

Google Certified Partner – Google Adwords Certified Professional
adwordsΦορέας Πιστοποίησης: Google
Προαπαιτούμενο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης: Σεμιναρια Adwords & επιτυχημένες καμπάνιες στη Google (12.5 ώρες)
Υποχρεωτικές επιπλέον Ώρες Παρακολούθησης: 0 ώρες
Συνολικό Κόστος Εκπαίδευσης: 395€
Συνολικό Κόστος Εξέτασης: –
Τελικό Κόστος: 395€

Google Certified Partner – Google Analytics Certified Professional
analyticsΦορέας Πιστοποίησης: Google
Προαπαιτούμενο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης: Σεμινάριο Google Analytics & Tracking Tools (2.5 ώρες)
Υποχρεωτικές επιπλέον Ώρες Παρακολούθησης: 0 ώρες
Συνολικό Κόστος Εκπαίδευσης: 85€
Συνολικό Κόστος Εξέτασης: –
Τελικό Κόστος: 85€

OMCA – Online Marketing Certified Associate
omcpΦορέας Πιστοποίησης: OMCP – Online Marketing Certified Professional – USA
Προαπαιτούμενο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης: Digital Marketing Master PRO (40 ώρες)
Υποχρεωτικές επιπλέον Ώρες Παρακολούθησης: 35 ώρες
Συνολικό Κόστος Εκπαίδευσης: 935€
Συνολικό Κόστος Εξέτασης: 395$
Τελικό Κόστος: 1.160€

NOCN – Global Cert
nocnΦορέας Πιστοποίησης: NOCN – National Open College Network – United Kingdom
Προαπαιτούμενο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης: Digital Marketing Master PRO (40 ώρες)
Υποχρεωτικές επιπλέον Ώρες Παρακολούθησης: 4 ώρες
Συνολικό Κόστος Εκπαίδευσης: 1320€
Συνολικό Κόστος Εξέτασης: 150€
Τελικό Κόστος: 1470€

eMA – Certified Marketing Consultant
emarketingΦορέας Πιστοποίησης: eMA – eMarketing Association – USA
Προαπαιτούμενο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης: Digital Marketing Master PRO (40 ώρες)
Υποχρεωτικές επιπλέον Ώρες Παρακολούθησης: 4 ώρες
Συνολικό Κόστος Εκπαίδευσης: 1320€
Συνολικό Κόστος Εξέτασης: 300€
Τελικό Κόστος: 1.620€

Βεβαιώσεις Digital Marketing

Leader School: Digital Marketing Master Professional
Ώρες Εκπαίδευσης: 40 ώρες (hands on & σεμινάρια)
Κόστος Εκπαίδευσης: 935€

Market Motive: Πιστοποιητικό ειδίκευσης Market Motive
Ώρες Εκπαίδευσης: 35 ώρες (eLearning – Αγγλικά)
Κόστος Εκπαίδευσης: 250€

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ