Πιστοποιήσεις Digital Marketing

Τα σεμινάρια του Leader School δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους που το επιθυμούν να λάβουν έως και 5 Διεθνείς Πιστοποιήσεις και 2 Βεβαιώσεις που πιστοποιούν σε Παγκόσμιο Επίπεδο τις Γνώσεις Digital Marketing που έχουν αποκτήσει.

Πιστοποιήσεις Digital Marketing

Google Certified Partner – Google Adwords Certified Professional
adwordsΦορέας Πιστοποίησης: Google
Προαπαιτούμενο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης: Σεμιναρια Adwords & επιτυχημένες καμπάνιες στη Google (35 ώρες)
Συνολικό Κόστος Εξέτασης: 0€

analyticsGoogle Certified Partner – Google Analytics Certified Professional
Φορέας Πιστοποίησης: Google
Προαπαιτούμενο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης: Σεμινάριο Google Analytics & Tracking Tools (7 ώρες)
Συνολικό Κόστος Εξέτασης: 0€

OMCA – Online Marketing Certified Associate
omcpΦορέας Πιστοποίησης: OMCP – Online Marketing Certified Professional – USA
Προαπαιτούμενο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης: Digital Marketing Master PRO (112 ώρες)
Συνολικό Κόστος Εξέτασης: 225$

NOCN – Global Cert
nocnΦορέας Πιστοποίησης: NOCN – National Open College Network – United Kingdom
Προαπαιτούμενο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης: Digital Marketing Master PRO (12 ώρες)
Συνολικό Κόστος Εξέτασης: 150€

eMA – Certified Marketing Consultant
emarketingΦορέας Πιστοποίησης: eMA – eMarketing Association – USA
Προαπαιτούμενο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης: Digital Marketing Master PRO (112 ώρες)
Συνολικό Κόστος Εξέτασης: 75$

Βεβαιώσεις Digital Marketing

Leader School: Digital Marketing Master Professional
Ώρες Εκπαίδευσης: 112 ώρες (hands on & σεμινάρια)

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ