Πρόγραμμα Σεμιναρίων Marketing

Τα σεμινάρια διεξάγονται σε τμήματα 8-12 ατόμων ή μέσω elearning.

Το παρακάτω πρόγραμμα είναι για τα τμήματα σε αίθουσα. Η έναρξη μέσω elearning είναι άμεση μετά την εξασφάλιση της θέσης.

Οι θέσεις στα τμήματα είναι περιορισμένες και τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση την ώρα της συμπλήρωσης της φόρμας εγγραφής.

Digital Marketing Master PRO – 112 ώρες – 735€ από 1.350€ – Δευτέρα, 21/05 – Κλείσε Θέση!

Social Media Marketing PRO – 35 ώρες – 225€ από 570€ – Δευτέρα, 21/05 – Κλείσε Θέση!

Hotel Digital Marketing Diploma – 91 ώρες – 585€ από 1.200€ – Δευτέρα, 21/05 – Κλείσε Θέση!

Twitter & Επιτυχία – 7 ώρες – 45€ από 120€ – Δευτέρα, 21/05 – Κλείσε Θέση!

YouTube Marketing PRO – 14 ώρες – 150€ (αίθουσα πρωί ή learning), 240€ (αίθουσα απόγευμα) – Τετάρτη, 23/05 – Κλείσε Θέση!

SEO & Επιτυχία στη Google – 21 ώρες – 255€ (αίθουσα πρωί ή learning), 355€ (αίθουσα απόγευμα) – Τετάρτη, 30/05 – Κλείσε Θέση!

Google Plus & Επιτυχία – 7 ώρες – 45€ (αίθουσα πρωί ή elearning), 120€ (αίθουσα απόγευμα) – Τετάρτη, 30/05 – Κλείσε Θέση!

Pinterest, Instagram & Επιτυχία – 7 ώρες – 45€ (αίθουσα πρωί ή elearning), 120€ (απόγευμα) – Δευτέρα, 4/06 – Κλείσε Θέση!

Digital Marketing Master PRO – 112 ώρες – 877€ (3 τελευταίες θέσεις) από 1.350€ – Τετάρτη, 06/06 – Κλείσε Θέση!

Hotel Digital Marketing Diploma – 91 ώρες – 735€ από 1200€ – Τετάρτη, 06/06 – Κλείσε Θέση!

Social Media Marketing Master – 63 ώρες – 685€ από 935€ – Τετάρτη, 06/06 – Κλείσε Θέση!

Social Media Marketing PRO – 35 ώρες – 425€ από 570€ – Τετάρτη, 06/06 – Κλείσε Θέση!

Internet Marketing & πωλήσεις μέσω Ίντερνετ – 7 ώρες – 45€ από 120€ – Τετάρτη, 06/06 – Κλείσε Θέση!

Google Adwords Professional – 35 ώρες – 399€ από 570€ – Δευτέρα, 11/06 – Κλείσε Θέση!

Google Analytics – 7 ώρες – 45€ από 120€ – Δευτέρα, 11/06 – Κλείσε Θέση!

Διαφήμιση στο Ίντερνετ PRO – 63 ώρες – 585€ από 935€ – Τετάρτη, 13/06 – Κλείσε Θέση!

Διαφήμιση στο Διαδίκτυο σε Μεγάλα Site & Affiliate Marketing – 7 ώρες – 45€ από 120€ – Δευτέρα, 18/06 – Κλείσε Θέση!

Email Marketing & Επιτυχία – 7 ώρες – 45€ από 120€ – Τετάρτη, 20/06 – Κλείσε Θέση!

Facebook Facebook Marketing PRO – 21 ώρες – 255€ από 355€ – Τετάρτη, 4/07 – Κλείσε Θέση!

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Σεμινάριο LinkedIn & Αγορά Εργασίας – 7 ώρες – 120€ – Δευτέρα, 15/10 – Κλείσε Θέση!

Σχεδιασμός Καμπάνιας Digital Marketing – 7 ώρες – 120€ – Τετάρτη, 31/10 – Κλείσε Θέση!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ