Σεμινάρια Digital Marketing: Τιμές & Εκπτώσεις

pistotikes

10 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής.

Αποπληρωμή:

• Ποσά έως 400€ αποπληρωμή σε 1 δόση μέσω τραπέζης / μετρητά ή 10 άτοκες με πιστωτική.

• Ποσά 401€-600€ αποπληρωμή σε 2 ισόποσες δόσεις μέσω τραπέζης / μετρητά ή 10 άτοκες με πιστωτική. -5% για εξόφληση σε 1 δόση μέσω τραπέζης ή με μετρητά. 1η δόση για να κλείσετε θέση, 2η δόση πριν το 3ο σεμινάριο

• Ποσά άνω των 600€ αποπληρωμή σε 3 ισόποσες δόσεις μέσω τραπέζης / μετρητά ή 10 άτοκες με πιστωτική. -5% για εξόφληση σε 1 δόση μέσω τραπέζης ή με μετρητά. 1η δόση για να κλείσετε θέση, 2η δόση πριν το 3ο σεμινάριο, 3η δόση πριν το 6ο σεμινάριο.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ & ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΔΩ!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ DIGITAL MARKETING

Ατομικά σεμινάρια Digital Marketing θεωρούνται τα σεμινάρια για 1 άτομο. Το ατομικά σεμινάρια γίνονται στο χώρο σας ή στην έδρα του Leader School (Χολαργός – Αθήνα) ή μέσω e-learning σε προσυμφωνημένες μέρες και ώρες που σας βολεύουν.

Ομαδικά σεμινάρια Digital Marketing γίνονται σε group. Το ομαδικά σεμινάρια γίνονται στην έδρα του Leader School (Χολαργός – Αθήνα) σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες.

Σεμινάρια μέσω eLearning διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας eLearning του Leader School στην οποία έχετε πρόσβαση 24Η από οποιαδήποτε συσκευή. Έχετε δωρεάν επανάληψη για 1 χρόνο και υποστήριξη όπως και τα σεμινάρια της αίθουσας (λύνουμε απορίες μέσω email, τηλεφώνου, video ή συνάντησης)

• Τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια Digital Marketing για 5 έως 30 άτομα δεν έχουν χρέωση ανά άτομο αλλά μόνο ανά ενότητα (ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων που παρακολουθούν). Τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια πραγματοποιούνται στο χώρο της εταιρείας ή σε προσυμφωνημένο τρίτο χώρο. Η διάρκεια εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετεχόντων.

• Μπορείτε να συνδυάσετε τα επιμέρους ατομικά σεμινάρια Digital Marketing (ενότητες) και να δημιουργήσετε τη δική σας εξειδικευμένη λύση εκπαίδευσης για ατομική ή ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση.

• Όλες οι τιμές (ατομικά / ενδοεπιχειρησιακά) αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα και είναι τελικές με τιμολόγιο ή απόδειξη.

• Τα σεμινάρια Digital Marketing επιδοτούνται μέχρι και 100% από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ (0,45%) του ΟΑΕΔ.

• Σε περίπτωση που το πρόγραμμα που σας έχουμε στείλει δεν σας βολεύει, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν την οριστικοποίησή του για να αντικαταστήσουμε την ημερομηνία και να βρούμε ημερομηνία που σας εξυπηρετεί. Μετά την οριστικοποίηση του προγράμματος, σε περίπτωση μη εμφάνισης σε προγραμματισμένο οριστικοποιημένο σεμινάριο δεν γίνεται αναπλήρωση, δίνεται όμως η δυνατότητα αναπλήρωσης στην τιμή των 40€ ανά σεμινάριο. Απαλλαγή από το κόστος για την αναπλήρωση ισχύει μόνο αν το Leader School ενημερωθεί γραπτώς για την απουσία σας 2 εβδομάδες πριν την διεξαγωγή του σεμιναρίου.

• Η αποπληρωμή γίνεται σε 1 δόση ή σε ορισμένες περιπτώσεις, σε 2 δόσεις με μετρητά ή σε έως 10 άτοκες δόσεις με πιστωτική.

• Σε περίπτωση απουσίας δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση ενημέρωσης 2 εβδομάδες πριν την έναρξη γίνεται μόνο μετάθεση των ημερομηνιών σε άλλο σεμινάριο. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.

• Σε περίπτωση που το ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο Digital Marketing πραγματοποιείται εκτός Αττικής, υπάρχει επιβάρυνση έως 150€ για έξοδα μεταφοράς. Το ποσό εξαρτάται από τον προορισμό και τη διάρκεια του σεμιναρίου και ορίζεται κατόπιν επικοινωνίας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναλάβει τα έξοδα μεταφοράς, δεν υπάρχει επιβάρυνση για έξοδα μεταφοράς. Το LEADER SCHOOL διεξάγει σεμινάρια στα Ελληνικά, τα Αγγλικά και τα Γαλλικά σε όλη την Ευρώπη.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο παρών ιστότοπος www.leaderschool.gr – συμπεριλαμβανομένων και των υποσέλιδων του (εφεξής «Ιστοχώρος») αποτελεί ιδιοκτησία της επιχείρησης Κοσμέτατος Γεράσιμος (εφεξής «Επιχείρηση»), η οποία εδρεύει στο Χολαργό Αττικής, Αετίδεων 14 (Υπηρεσίες Επ. Σεμιναρίων, ΑΦΜ: 121221071, e-mail: contact@leaderschool.gr)

Η Επιχείρηση έχει δημιουργήσει κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτό (εφεξής «το Υλικό») με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες/χρήστες αλλά και την πραγματοποίηση αγορών των υπηρεσιών που περιέχονται στο Επιχείρηση

Τα πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κι επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, e-mail) παρέχονται στη ειδική σελίδα «Επικοινωνία».

Στο παρόν περιλαμβάνονται κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό οι όροι χρήσης του Ιστοχώρου. Περαιτέρω, κάθε σύμβαση που συνάπτεται μέσω του ιστοχώρου διέπεται από τους όρους που αναφέρονται στο παρόν καθώς και όσους, κατά περίπτωση συμφωνηθούν μεταξύ των μερών. Οποιοδήποτε άλλοι όροι αποκλείονται ρητώς. Με την επιφύλαξη της αρχής της τήρησης καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών καθώς και, εν γένει, των διατάξεων που διέπουν τις δικαιοπραξίες, ιδίως αυτών που συνάπτονται από απόσταση (όπου εφαρμόζονται), κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του Ιστοχώρου θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του Ιστοχώρου και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Η χρήση και περιήγηση στον Ιστοχώρο ενδέχεται να υπόκειται σε κόστος σύνδεσης δικτύου το οποίο επωμίζεται ο χρήστης.

Εάν δεν συμφωνεί ο επισκέπτης/χρήστης, τότε οφείλει να διακόψει την πρόσβαση στον Ιστοχώρο και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Ιστοχώρου

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση του Ιστοχώρου κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η χρήση του Ιστοχώρου υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης οφείλει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους.

Δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευθύνη

O Ιστοχώρος ενδέχεται να περιέχουν διασυνδέσεις ή ενδείξεις αναφορικά με άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν και διαχειρίζονται τρίτοι. Η Επιχείρηση δεν χειρίζεται ούτε ελέγχει και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσία που εμπεριέχεται σε αυτές. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους νόμιμους εκπρόσωπους των εν λόγω ιστοσελίδων, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Επιχείρηση δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτόν είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται “ως έχει” χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Με τη χρήση του Ιστοχώρου, ο χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί ότι η χρήση γίνεται με δική του ευθύνη και αναγνωρίζει ότι, παρ’ ότι η Επιχείρηση κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές στη χρήση ή λάθη στο περιεχόμενο του Ιστοχώρου.

Ο χρήστης του Ιστοχώρου (στην έννοια του οποίου συμπεριλαμβάνεται κάθε πρόσωπο που το χρησιμοποιεί, με ή χωρίς δικαιώματα χρήσης, με ή χωρίς σύνδεση, καθώς και οποιοσδήποτε ευθύνεται κατά το νόμο για πράξεις τρίτου προσώπου που το χρησιμοποιεί, πχ ο δικαστικός συμπαραστάτης ή ο νόμιμος κηδεμόνας ανήλικου) δηλώνει ότι είναι νομικά ικανός να συνάψει σύμβαση με την Επιχείρηση μέσω του διαδικτύου, καθώς επίσης και να κάνει χρήση του Ιστοχώρου υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Επίσης, εφ’ όσον η χρήση του Ιστοχώρου γίνεται κατόπιν συνδέσεως με αυτό με τα στοιχεία σύνδεσης του Χρήστη, αποδέχεται ότι είναι προσωπικά και οικονομικά υπεύθυνος για κάθε χρήση του Ιστοχώρου, ακόμα και αν η χρήση του Ιστοχώρου γίνεται από άλλους, π.χ. πρόσωπα που διαμένουν με αυτόν. O εγγεγραμμένος χρήστης συμφωνεί να απαγορεύει κάθε χρήση του Ιστοχώρου σε ανηλίκους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον λογαριασμό του ή το όνομά του. Ο χρήστης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του Ιστοχώρου σύμφωνα με τους παρόντες όρους, το νόμο και τα χρηστά ήθη. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη. Η Επιχείρηση δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που τυχόν παρέχει ο χρήστης, ο οποίος οφείλει μεταξύ των άλλων να συμπληρώνει σωστά τα πεδία στις on-line φόρμες επικοινωνίας.

Όροι πραγματοποίησης αγορών

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού Ιστοχώρου εφόσον επιθυμεί να υποβάλει παραγγελία μπορεί προηγουμένως να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής χρήστη στο ηλεκτρονικό επιχείρηση που κατωτέρω περιγράφεται (λήψη username και password), ώστε εν συνεχεία να αναγνωρίζεται και να ταυτοποιείται από το επιχείρηση, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών του στο μέλλον. Για την υποβολή παραγγελίας, έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει μέσα από την ειδική φόρμα στο ηλεκτρονικό επιχείρηση («καλάθι παραγγελιών») την παραγγελία στην οποία διαλαμβάνει τις υπηρεσίες που επιθυμεί να προμηθευτεί. Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την Επιχείρηση προτού αυτή επιβεβαιώσει την αποδοχή της ως κατωτέρω.

Πριν από την υποβολή της παραγγελίας στον πελάτη γνωστοποιούνται τα κατωτέρω, ως όροι της πώλησης και ο πελάτης για τη διαβίβαση της παραγγελίας του, δηλώνει προηγουμένως με τη σήμανση της ένδειξης «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης» ότι ρητά έλαβε γνώση και δέχεται τα κατωτέρω στοιχεία που μέσα από την παραγγελία αλλά και τον ειδικό σύνδεσμο (link) –

Ο χρήστης/επισκέπτης δύναται να επιλέξει τις υπηρεσίες που επιθυμεί από τα εκάστοτε προσφερόμενα. Η Επιχείρηση δύναται ελευθέρως να προσθέτει και να αφαιρεί υπηρεσίες στον Ιστοχώρο. Η απλή αναζήτηση κάποιου προϊόντος ή και υπηρεσίας δεν συνεπάγεται την υποχρεωτική αγορά του.

Οι τιμές των προϊόντων ή και των υπηρεσιών για όλο το διάστημα που αναγράφονται περιλαμβάνουν φόρο ΦΠΑ – εφόσον υπάγονται σε αυτόν – αλλά δεν περιλαμβάνουν άλλα έξοδα (όπως ενδεχομένως ταξιδίων), τα οποία ωστόσο αναλύονται πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Ο επισκέπτης/χρήστης μετά την επιλογή προϊόντος/υπηρεσίας, συμπληρώνει τα σχετικά στοιχεία αποστολής κι επιλέγει τον τρόπο πληρωμής και στη συνέχεια ολοκληρώνει την παραγγελία. Ωστόσο, πριν την πραγματοποίηση της αγοράς δύναται να επιβεβαιώνει την αγορά των προϊόντων ή των υπηρεσιών που επιθυμεί, προκειμένου να διορθώνει τυχόν λαθεμένες επιλογές μέσα από την ύπαρξη ηλεκτρονικού καλαθιού. Στη συνέχεια, αποστέλλεται στον χρήστη/επισκέπτη ενημερωτικό e-mail με τα στοιχεία της αγοράς, της τιμής και των τυχόν εξόδων αποστολής, οπότε και θεωρείται ότι η αγορά/παραγγελία έχει ολοκληρωθεί.

Η Επιχείρηση κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά καθώς δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση/αναγραφή της τιμής ή των τεχνικών ή άλλων χαρακτηριστικών ενός προϊόντος/μίας υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης εντοπίσει κάποιο λάθος ή παρατηρήσει κάτι το ασυνήθιστο (πχ στην τιμή ή τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος) παρακαλείται να ενημερώνει την Επιχείρηση άμεσα στα στοιχεία που θα βρει στη σελίδα «Επικοινωνία».

Η Επιχείρηση εγγυάται ότι δεν αρχειοθετεί με κανένα τρόπο αριθμούς πιστωτικών καρτών και στοιχεία ασφαλείας αυτών, καθώς η οποιαδήποτε τυχόν καταχώρηση από τη πλευρά των χρηστών/επισκεπτών γίνεται σε τρίτο διαδικτυακό ιστότοπο, ασφαλή και πιστοποιημένο. Συνεπώς, η Επιχείρηση δεν δύναται να φέρει ευθύνη από την τυχόν κακή χρήση των σχετικών στοιχείων. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών.

Όροι πληρωμής

Οι δυνατότητες πληρωμής περιλαμβάνουν:

 1. Προεξόφληση μέσω τραπέζης σε 1 δόση
 2. Πληρωμή σε 3 δόσεις μέσω τραπέζης. Η πρώτη μπαίνει για κατοχύρωση της θέσης και 2 και 3η πριν 3ο και 6ο σεμινάριο. Σε αυτή την επιλογή, γίνεται τμηματικό ξεκλείδωμα της πλατφόρμας (αρχικά 3 ενότητες, μετά άλλες 5 και τέλος οι υπόλοιπες 8).
 3. Πληρωμή σε 10 άτοκες με πιστωτική (μέσω του portal της viva)

 

Ειδικότερες διευκρινίσεις/πληροφορίες

 • Ατομικά σεμινάρια Digital Marketing θεωρούνται τα σεμινάρια για 1 άτομο. Το ατομικά σεμινάρια γίνονται στο χώρο σας ή στην έδρα του Leader School (Χολαργός – Αθήνα) ή μέσω e-learning σε προσυμφωνημένες μέρες και ώρες που σας βολεύουν.
 • Ομαδικά σεμινάρια Digital Marketing γίνονται σε group. Το ομαδικά σεμινάρια γίνονται στην έδρα του Leader School (Χολαργός – Αθήνα) σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες.
 • Σεμινάρια μέσω eLearning διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας eLearning του Leader School στην οποία έχετε πρόσβαση 24Η από οποιαδήποτε συσκευή. Έχετε δωρεάν επανάληψη για 1 χρόνο και υποστήριξη όπως και τα σεμινάρια της αίθουσας (λύνουμε απορίες μέσω email, τηλεφώνου, video ή συνάντησης)
 • Τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια Digital Marketing για 5 έως 30 άτομα δεν έχουν χρέωση ανά άτομο αλλά μόνο ανά ενότητα (ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων που παρακολουθούν). Τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια πραγματοποιούνται στο χώρο της εταιρείας ή σε προσυμφωνημένο τρίτο χώρο. Η διάρκεια εξαρτάται από τον αριθμό των συμμετεχόντων.
 • Μπορείτε να συνδυάσετε τα επιμέρους ατομικά σεμινάρια Digital Marketing (ενότητες) και να δημιουργήσετε τη δική σας εξειδικευμένη λύση εκπαίδευσης για ατομική ή ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση.
 • Όλες οι τιμές (ατομικά / ενδοεπιχειρησιακά) όπως αναγράφονται στο σχετικό πίνακα είναι τελικές (με τιμολόγιο ή απόδειξη).
 • Τα σεμινάρια Digital Marketing επιδοτούνται μέχρι και 100% από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ (0,45%) του ΟΑΕΔ.
 • Σε περίπτωση που το πρόγραμμα που σας έχουμε στείλει δεν σας βολεύει, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν την οριστικοποίησή του για να αντικαταστήσουμε την ημερομηνία και να βρούμε ημερομηνία που σας εξυπηρετεί. Μετά την οριστικοποίηση του προγράμματος, σε περίπτωση μη εμφάνισης σε προγραμματισμένο οριστικοποιημένο σεμινάριο δεν γίνεται αναπλήρωση, δίνεται όμως η δυνατότητα αναπλήρωσης στην τιμή των 40€ ανά σεμινάριο. Απαλλαγή από το κόστος για την αναπλήρωση ισχύει μόνο αν το Leader School ενημερωθεί γραπτώς για την απουσία σας 2 εβδομάδες πριν την διεξαγωγή του σεμιναρίου.
 • Η αποπληρωμή γίνεται σε 1 δόση ή σε ορισμένες περιπτώσεις, σε 2 δόσεις με μετρητά ή σε έως 10 άτοκες δόσεις με πιστωτική.
 • Σε περίπτωση απουσίας δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση ενημέρωσης 2 εβδομάδες πριν την έναρξη γίνεται μόνο μετάθεση των ημερομηνιών σε άλλο σεμινάριο. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων, πλην της υπαναχώρησης μετά την αγορά και υπό τη προϋπόθεση ότι δεν έχουν ξεκινήσει τα σεμινάρια.
 • Σε περίπτωση που το ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο Digital Marketing πραγματοποιείται εκτός Αττικής, υπάρχει επιβάρυνση έως 150€ για έξοδα μεταφοράς. Το ποσό εξαρτάται από τον προορισμό και τη διάρκεια του σεμιναρίου και ορίζεται κατόπιν επικοινωνίας. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναλάβει τα έξοδα μεταφοράς, δεν υπάρχει επιβάρυνση για έξοδα μεταφοράς. Το LEADER SCHOOL διεξάγει σεμινάρια στα Ελληνικά, τα Αγγλικά και τα Γαλλικά σε όλη την Ευρώπη.

 

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Από αρχική υποβολή της παραγγελίας του πελάτη μέχρι και προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου, ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση.

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε ήτοι χωρίς να έχει παραβιαστεί η συσκευασία του, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Επιχείρηση για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. [Βλπ. σχετικό υπόδειγμα]

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Επιχείρηση υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην Επιχείρηση το τίμημα από την τράπεζα, η Επιχείρηση θα υποχρεούται να ενημερώσει την τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η Επιχείρηση κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από την Επιχείρηση.

Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει το ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για τον πελάτη. Ωστόσο, συμφωνείται ρητά ότι δεν δύναται να χωρέσει υπαναχώρηση σε συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα και σήματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Ιστοχώρου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Ιστοχώρου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με την εξαίρεση της προσωπικής χρήσης και μόνο, όχι δηλαδή για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους, χωρίς πάντα να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση τα ανωτέρω είναι δυνατόν να επιτραπούν μόνο υπό τον όρο της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης των εταιριών και εφόσον αφορούν τα συναφή δικαιώματα τους.

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία ή/και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει τμήματα του Ιστοχώρου χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Επιχείρησης.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος Ιστοχώρου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς εκείνοι φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της Επιχείρησης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία δύναται να προκληθεί στην Επιχείρηση από κακή ή αθέμιτη χρήση του υλικού του Ιστοχώρου.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επισκέπτεται τον Ιστοχώρο χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο χωρίς τη ρητή συναίνεσή του.

Ωστόσο, προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να δύναται να πραγματοποιεί παραγγελίες και τυχόν καταστεί αποδέκτης ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (πχ. Newsletters) που αποστέλλει η Επιχείρηση, ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν τόσο τον ίδιο όσο και την Επιχείρηση καθώς και τις αγορές του και να τύχει στο μέλλον προνομίων από την Επιχείρηση συναινεί ρητά μέσα από την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας στην εγγραφή του στις υπηρεσίες του Ιστοχώρου και στην παραχώρηση των κάτωθι στοιχείων (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Διεύθυνση E-mail, Τηλέφωνο) στην Επιχείρηση ώστε να καταστεί πελάτης της. Επίσης, η Επιχείρηση δύναται να αρχειοθετεί τις τυχόν αγορές των χρηστών/επισκεπτών της προκειμένου να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της ενώ παρέχεται η δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες/επισκέπτες να έχουν πρόσβαση στις τυχόν παραγγελίες τους.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Η Επιχείρηση συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της Νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η τυχόν επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τη Επιχείρηση πραγματοποιείται με την ρητή συγκατάθεσή του χρήστη, για τους κάτωθι σκοπούς. Σκοπός της τυχόν επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τη Επιχείρηση είναι η παροχή δυνατότητας στους επισκέπτες/χρήστες του  Ιστοχώρου να πραγματοποιούν παραγγελίες, να λαμβάνουν στο μέλλον ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (πχ. Newsletters) από την Επιχείρηση για θέματα που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες, η μελλοντική επικοινωνία ή ενημέρωση τους σχετικά με τα προϊόντα και της υπηρεσίες της Επιχείρησης και η μελλοντική παροχή προνομιακών υπηρεσιών από την Επιχείρηση αναφορικά με τη χρήση του Ιστοχώρου, καθώς και προκειμένου να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες του Ιστοχώρου χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την Επιχείρηση, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται κατά το βέλτιστο οι παραγγελίες τους. Η Επιχείρηση δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται μαζί της τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της.

Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει τα τυχόν προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες παρέχουν σε τρίτα μέρη που δεν είναι θυγατρικές ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρίες αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) προκειμένου να συμμορφωθεί με απαιτήσεις του νόμου, δικαστικών αποφάσεων ή κυβερνητικών κανονισμών, (β) προκειμένου να υπερασπιστεί και να προστατεύσει τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της, (γ) προκειμένου να ενεργήσει κάτω από επείγουσες περιστάσεις για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του, των τοποθεσιών της στο Διαδίκτυο ή του κοινού.

Προστασία Δεδομένων

Η Επιχείρηση δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι επισκέπτες/χρήστες. Για το σκοπό αυτό έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η Επιχείρηση χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή. Εντούτοις, αν και η Επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθούν τα ανωτέρω στοιχεία, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ως άνω τεχνολογίες και διαδικασίες δεν θα προσβληθούν ποτέ και κατά οποιοδήποτε τρόπο.

Προς τούτο, εάν υποπέσει στην αντίληψή οποιουδήποτε επισκέπτη/χρήστη οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση του Ιστοχώρου, αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως γνωστοποιήσει το γεγονός άμεσα στην Επιχείρηση. Σε διαφορετική περίπτωση θα ευθύνεται και ο ίδιος απέναντι στην Επιχείρηση.

Δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης

Οι χρήστες του Ιστοχώρου δικαιούνται να ενημερωθούν από την Επιχείρηση σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Επιχείρηση ή/και να προβάλλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τους αφορούν και ειδικότερα να ζητήσουν τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση ή ακόμα και τη διαγραφή τους. Η σχετική αίτηση σε ό,τι αφορά την Επιχείρηση θα πρέπει να είναι ενυπόγραφη, έγγραφη και να αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/και ενέργεια, να αποσταλεί στην εξής διεύθυνση: Χολαργός Αττικής, Αετίδεων 14 με την ένδειξη «Δεδομένα» και να συνοδεύεται από αποδεικτικά έγγραφα περί της ταυτότητας των αιτούντων. Η Επιχείρηση υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

Πληροφορίες μη προσωποπαγείς

Κατά την επίσκεψη του Ιστοχώρου της Επιχείρησης είναι ενδεχόμενο να συλλεχθούν κάποια στοιχεία που δεν μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο πρόσωπο (μη προσωποπαγή), τα οποία βοηθούν την Επιχείρηση αποκλειστικά στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες της. Για παράδειγμα καταγράφονται τα «domains» από τα οποία προέρχονται οι επισκέψεις και γίνεται μέτρηση των δραστηριοτήτων των επισκεπτών στους δικτυακούς τόπους της Επιχείρησης, αλλά με τρόπο που τα συλλεγόμενα στοιχεία παραμένουν μη προσωποπαγή, δηλαδή ανίκανα να προσδιορίσουν την ταυτότητα του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές ονομάζονται και δεδομένα «clickstream» και χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων. Οι παραπάνω πληροφορίες δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Η Επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να αναλύσει τις τάσεις και τα στατιστικά δεδομένα και ως εκ τούτου να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες της.

Η συλλογή των παραπάνω πληροφοριών διενεργείται μέσω των λεγόμενων «cookies». Η τεχνολογία αυτή δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες. Το cookie είναι ένα σύνολο δεδομένων το οποίο έχει τη μορφή ενός μικρού ανώνυμου ίχνους («text file») το οποίο μπορεί να αποστέλλεται από το Επιχείρηση στο browser του υπολογιστή του χρήστη στη συνέχεια αποθηκεύεται εκεί και μέσω αυτού μπορεί να αναγνωριστεί ο υπολογιστής του χρήστη, αλλά όχι ο ίδιος ο χρήστης. Τα cookies βοηθούν με πολλούς τρόπους ώστε να γίνεται η επίσκεψη στον Ιστοχώρο της Επιχείρησης πιο διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα για το χρήστη. Ο χρήστης μπορεί, εάν επιθυμεί, να απενεργοποιήσει εντελώς τα cookies στον browser του. Ωστόσο εάν αυτό γίνει, μερικοί διαδικτυακοί τόποι μπορεί να μη λειτουργούν κανονικά.

Περιορισμός ευθύνης της Επιχείρησης

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Επιχείρησης στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που μεταφέρει και εκθέτει, όπως αυτές υποδεικνύονται και μεταφέρονται από τους προμηθευτές της.

Η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης, η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το τυχόν κόστος των ενδεχόμενων – ως ανωτέρω – διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση.

«Δεσμοί» (links) προς άλλα sites

Η Επιχείρηση δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο.

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Το τυχόν ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (πχ. Newsletters) το οποίο αποστέλλει κατά καιρούς η Επιχείρηση αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και ως εκ τούτου προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Προκειμένου ο επισκέπτης/χρήστης να λαμβάνει ηλεκτρονικό ενημερωτικό υλικό (πχ. Newsletters) της Επιχείρησης συναινεί ρητά στην εγγραφή του στις υπηρεσίες του Ιστοχώρου και στην παραχώρηση των κάτωθι στοιχείων (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Διεύθυνση E-mail, Τηλέφωνο) στην Επιχείρηση, τα οποία υπόκεινται στους όρους της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – ως ανωτέρω. Στο χρήστη σε κάθε αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (πχ. Newsletters) δίνεται η δυνατότητα διαγραφής του από τις αντίστοιχες λίστες.

Ασφάλεια

Αν και η Επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί το Επιχείρηση από ψηφιακούς υιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Ιστοχώρος δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε επισκέπτη/χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια και η Επιχείρηση δε θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των χρηστών από “υιούς” και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

Παράβαση των όρων χρήσης

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης, οι χρήστες θα υποχρεούνται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της Επιχείρησης. Η μη ενάσκηση από τις εταιρίες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά της αυτά. Ρητά η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβλέπει την εφαρμογή των παρόντων κανόνων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Τελικές Διατάξεις 

Η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου 2251/1994 αλλά και οι ρυθμίσεις περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως μεταξύ άλλων και οι παρόντες όροι, υπογραμμίζεται, ότι εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά, διαφωνία ή διένεξη σχετικά με την εκτέλεση, εφαρμογή ή ερμηνεία του παρόντος και γενικά ό,τι αφορά τις σχέσεις που θα δημιουργηθούν απ’ αυτήν, θα λύεται από τα Δικαστήρια της Αθήνας, που καθίστανται με την παρούσα αποκλειστικά αρμόδια.

Πλατφόρμα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ (Online Dispute Resolution – ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιτρέπει τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους είτε αυτές αφορούν σε εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές. Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Κάθε φορέας επίλυσης διαφορών εφαρμόζει τους δικούς του κανόνες και διαδικασίες. Αυτοί είναι συνήθως απλούστεροι, ταχύτεροι και λιγότερο δαπανηροί από ό, τι η προσφυγή στο δικαστήριο. Ωστόσο, η επιλογή του φορέα πρέπει να συμφωνηθεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Στη χώρα μας οι αρμόδιοι φορείς είναι Α) η Ανεξάρτητη Αρχή “o Συνήγορος του Καταναλωτή” (http://www.synigoroskatanaloti.gr/), Β) ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.hobis.gr/) και Γ) το Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ADR Point IKE (http://www.adrpoint.gr/). Η ΗΕΔ εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, με την οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015) και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της ΕΕ για τον καταναλωτή, ο οποίος δύναται εάν το επιθυμεί να προσφύγει σχετικά.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ